Friday, August 20, 2010

sapa nak beli report kerja latihan industri??

ISI KANDUNGAN


BAB KANDUNGAN

Dedikasi
Penghargaan

BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
1.2 Objektik latihan industri
1.3 Objektif laporan industri
1.4 Kepentingan latihan industri
1.5 Latar belakang organisasi
1.6 Pengesahan Pendaftaran syarikat
1.7 Senarai Kenderaan syarikat
1.8 Peralatan syarikat
1.9 Sijil perakuan kerjasama dengan
syarikat lain
1.10 Sijil/lesen pendawaian elektrik staf
1.11 Senarai pengangkutan dan pembekal
1.12 Projek syarikat

BAB 2 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN
INDUSTRI


BAB 3 PENDAWAIAN ELEKTRIK
3.1 Pengenalan
3.2 Sistem Pendawaian
3.3 Sistem Perpasangan elektrik
3.4 Kaedah pendawaian
3.5 Kabel
3.6 Jenis Kabel elektrik
3.7 Laluan perjalanan pendawaian
3.8 Merancang kerja-kerja pendawaian
3.9 Jenis dan cara-cara pendawaian elektrik
3.10 Langkah-langkah keselamatan dalam
Pendawaian elektrik
3.11 Komen & cadangan
3.12 Kesimpulan

BAB 4 SISTEM PERPASANGAN ELEKTRIK
4.1 Pengenalan
4.2 Jenis pemasangan elektrik
4.3 Pemilihan jenis pemasangan elektrik
4.4 Kaedah-kaedah pemasangan
4.5 Faktor-faktor kesalamatan kerja
Perpasangan elektrik
4.6 Cara pengendalian peralatan semasa
Latihan
4.7 Proses kerja perpasangan elektrik
4.8 Kelebihan dan kekurangan
4.9 Komen dan cadangan
4.10 Kesimpulan

BAB 5 SISTEM KEMUDAHAN ELEKTRIK
5.1 Pengenalan
5.2 Jenis dan proses kerja sistem kemudahan
Elektrik
5.3 Jenis dan peralatan semasa latihan
5.4 Langkah-langkah keselamatan
5.5 Komen dan cadangan
5.6 Kesimpulan

BAB 6 LAMPU JALAN
6.1 Pengenalan
6.2 Pemilihan jenis lampu jalan
6.3 Spesifikasi untuk jenis wayar lampu
Jalan raya
6.4 Spesfikasi Lampu Jalan
‘High Pressure Sodium Vapour Lamp’
6.5 Jenis peralatan yang digunakan
6.6 Proses kerja pemasangan lampu jalan
6.7 Proses kerja pendawaian lampu jalan
6.8 Proses kerja membaiki lampu jalan
6.9 Faktor-faktor kerja pendawaian lampu
Jalan
6.10 Komen dan cadangan
6.11 Kesimpulan

BAB 7 KESIMPULAN
BAB 8 KOMEN & CADANGAN
8.1 Komen
8.2 Cadangan
RUJUKAN / BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN

1 comment: